فیلم پایین کشیدن شلوار امیر تتلو در کنسرت استانبول توسط دختر ۲۹ مهر ۱۴۰۰

شلوار تتلو در کنسرت

فیلم پایین کشیدن شلوار امیر تتلو در کنسرت استانبول توسط دختر ۲۹ مهر ۱۴۰۰ فیلم پایین کشیدن شلوار امیر تتلو در کنسرت استانبول توسط دختر ۲۹ مهر ۱۴۰۰ که این کنسرت دیشب در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. همچنین ازدحام ناشی از فشار جمعیت در ورودی‌های منتهی به سالن اجرای کنسرت امیر تتلو در شهر […]