تماس با ما

همانطور که استحضار دارید خبر رسانی و انتشار مطلب، گاهی می تواند توام با خطا و اشتباه سهوی باشد که سایت فوتوسلفی نیز مستثنا از آن نیست.

ما همواره تلاش داریم با کمک از منابع معتبر ، گفتگوهای تایید شد و مطالب علمی اطلاعات جدیدی به مخاطبان خود ارائه کنیم و در این راه بیشترین تلاش خود را به کار بستیم.

اینستاگرام ما را دنبال کنید : photoselfi@